Středočecký kraj

Zrealizované zakázky pro obce a města Středočeského kraje v roce 2014, 2015, 2016, 2017:

ROK 2014

OU CHABEŘICE – očista pomníku padlým + impregnace pomníku + obnova písma (zlato), výroba a montáž fotografií padlých.

OU SMOLOTELY – očista pomníku padlým + obnova písma (zlato).

OU ZBÝŠOV – očista + obnova litinového kříže v Chlumu u kapličky, očista pomníku padlým + obnova písma (zlato), očista a obnova litinového kříže v Krchlebské Lhotě a ve Březí.

OU PEČICE – očista a obnova písma (zlato) na pomníku padlým v obci.

OU CHLÍSTOVICE – očista a obnova písma (zlato, stříbro, černě) na pomnících padlým v katastru obce (Kralice, Krsovice, Žandov, Vernýřov, Všesoky).

OU KŘESETICE – očista a obnova písma na pomníku padlým.

OU BEČVÁRY – očista podezdívky na budově OU.

OU MOCHOV – očista a obnova písma na pomníku padlým v obci.

OU KOSTOMLÁTKY – očista a obnova písma na pomníku ruského vojína – II. sv. válka.

OU ÚMYSLOVICE – očista pomníku padlým v obci.

OU HORNÍ KRUTY – očista a obnova písma (zlato) na pomnících padlým v katastru obce (D. Kruty, Újezdec, Bohouňovice).

OU ŽEHUŠICE – očista a renovace kříže v Bojmanech.

OU KŘEČOVICE – očista 2x pomníků v obci + 1x kamenný kříž + Sukova mohyla.

OU LEDCE – očista a obnova písma (černě) na pomníčkách padlým partizánům, očista a obnova písma na společném vojenském hrobě.

OU RATENICE – očista a impregnace pomníku padlým v obci.

OU BOSEŇ – očista pomníku padlým (II sv. válka), obnova písma (stříbro), impregnace pomníku.

OU ROHOZEC – očista pomníku padlým, lepení znaku.

ROK 2015

OU PŘEHVOZDÍ – očista a obnova písma (černě) na pomníku padlým.

OU VOLÁRNA – realizace nového pomníku padlým v obci.

MĚSTO KOLÍN – obnova písma (zlato) opata Opaska, očista pomníku (J. A. Komenský) v místním parku.

MĚSTO DOBROVICE – očista a obnova písma (zlato) na pomníku padlým – II. sv. válka, očista a obnova písma (zlato) na pomníku padlým (Sýčina).

OU RADIM – očista a obnova písma (stříbro) na pomnících padlým – I. a II. sv. válka.

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ – obnova písma (zlato) na pomníku padlým.

OU KŘEČOVICE – očista křížů a pomníků v katastru obce, očista dalších pomníků padlým + 5x kříže.

OU ÚMYSLOVICE – obnova písma (černě) na pamětních deskách v obci.

OU MEČEŘÍŽ – očista a impregnace obecního hrobu, realizace nápisu.

MĚSTYS NOVÉ DVORY – očista hrobu rus. bojovníka + místního rodáka.

OU ČINĚVES – očista pomníku sv. Jana Nepomuckého.

OU BOREČ – obnova písma na pomníku padlým (Mir. Červinka – letec R.A.F.)

OU KONÁROVICE – očista pomníku padlým včetně dlažby, zlacení nových nápisů na pomníku.

OU MARŠOVICE – očista zvonic s křížů v katastru obce.

OU OKŘÍNEK – očista pomníku padlým + očista kříže.

OU TOUŠICE – očista + obnova písma (zlato, stříbro + stín) na pomníku padlým.

OU STŘÍBRNÁ SKALICE – očista 5x pomníků padlým, obnova písma (zlato + stříbro).

OU CHOŤĚŠICE – očista a obnova písma na pomníku padlým (Břístev).

OU TŘEBEŠICE – obnova písma na mramorové desce.

OU VLAČICE – obnova kamene + obnova litinového kříže včetně Krista + impregnace kamene.

MĚSTO KOUŘIM – očista pomníku padlým + obnova písma (zlato).

OU CHOTUTICE – očista pomníku padlým + obnova písma (zlato).

OU STARÁ LYSÁ – očista a spárování válečného hrobu na míst. hř.

OU LUŠTĚNICE – očista pomníku padlým + obnova písma (zlato).

ROK 2016

OU OPATOVICE I – očista kamene (2x kříže litinové), obnova pomníku padlým + obnova písma (černě), obnova pamětního kamene.

OU KOBYLNICE - očista a obnova písma na pomníku padlým (zlato).

OU ZÁHORNICE – očista pomníku padlým.

OU ŠKVOREC – očista 2x pomníky padlým, obnova písma (zlato).

OU DOBROVÍTOV – očista pomníku padlým + výroba národního znaku.

OU HRADIŠŤKO – očista pískovcového pomníku + obnova litiny vč. Krista.

OU CHABEŘICE – očista 2x zvonice v katastru obce.

OU VELENICE – očista pomníku padlým + obnova písma (stříbro).

OU BŘEZNO – obnova nápisových desek rodákům na míst. hř. , obnova pomníku vojenským hrdinům.

OU SEDLEC – očista pomníku padlým + obnova znaku na pomníku.

OU SEMTĚŠ – očista pomníku padlým + obnova písma písma (zlato).

OU CHRÁŠŤANY – očista pomníku padlým – obnova písma (černě).

OU SELETICE – očista pomníku padlým + obnova písma (stříbro).

MĚSTYS BEZNO – očista pomníku padlým.

OU NIMĚŘICE – očista pomníku padlým +obnova písma (stříbro).

OU ZÁBOŘÍ NAD LABEM – očista pomníku padlým2x + obnova písma (černě).

OU TŘEBONÍN – očista pomníku padlým + impregnace pomníku.

OU PŇOV PŘEDHRADÍ – očista pomníku padlým.

OU LUŠTĚNICE – očista pomníku padlým ve Voděradech + obnova písma (zlato).

OU BŘEŽANY – očista pomníku padlým + obnova písma (zlato).

OU MARŠOVICE – očista kamenných zvonic (Mstětice + Zderadice).

OU JANKOV – očista kamenného kříže a hrobu míst. faráři.

MĚSTO TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV – očista hrobu míst. rodáka.

MĚSTO KUTNÁ HORA – očista dlažby atria u Spolkového domu a u kostela sv. Jana Nepomuckého.

ROK 2017

OU ČISTÁ – výroba, stříbření, a montáž žulové desky OBĚTEM II. SV: VÁLKY na místním hřbitově.

OU STŘEMY – očista a obnova písma (stříbro) na pomníku padlým.

OU VĚTRUŠICE – očista a obnova písma (zlatem) na pomníku padlým v obci.

OU HRUBÝ JESENÍK – očista pomníku padlým legionářům.

OU HORNÍ ROKYTÁ – očista, impregnace a obnova písma (stříbro) na 2x pomnících v Hor. A Dol. Rokytý.

OU SENOHRABY – očista, impregnace, obnova písma (zlato, černě) na hrobech farářů a řádových sester na hřbitově v Hrusicích.

OU KADLÍN – očista, obnova písma a stříbření Krista na hrobech ve vlastnictví obce Kadlín.

OU GRUNTA – sanace železobetonové hasičské nádrže v obci.

OU NEDOMICE – obnova písma (zlatem) na pamětní desce.

OU BABICE – očista a obnova písma (zlatem) na pomníku padlým v obci, očista pomníků v katastru obce.

OU CHRÁŠŤANY – nová skleněná deska s popisem na místním hř. + očista, obnova písma (zlatem) a impregnace pomníku padlým v Chotouni.

OU OVČÁRY – očista odpadních kontejnerů.

OU JENŠTEJN – očista 2x pomníků padlým, obnova písma (zlato, stříbro).

OU ČINĚVES – očista pomníku padlým.

ZÁMEK KAČINA – očista schodišť, kamenných portálů a podezdívek na budově zámku.

OU ŽEHUŠICE – očista a obnova písma a znaku (zlato) na pomníku padlým v Bojmanech.

MĚSTO KUTNÁ HORA – očista dlažby Dačického domu, dlažby Spolkového domu a vstup do kostela sv. Jana Nepomuckého. Dále očista a obnova písma na pomníku sovětských vojínů a očista, obnova písma na pomníku prusko- rakouské války.

OU NOVÁ VES – očista, obnova písma, impregnace pomníků padlým v katastru obce Nová Ves.

OU STRENICE – očista a obnova písma (zlato + stín) na pomníku padlým v obci.

OU KRCHLEBY – očista a obnova písma (stříbro) na pomníku padlým.

OU STARÝ KOLÍN – očista podstavce na kříži u o.u.

MĚSTO MNICHOVICE – očista a obnova písma na hrobech padlých, očista a obnova písma na pomníku padlým u Hasičského domu, očista pomníku padlým na náměstí, očista a obnova litinových křížů (zlato) + obnova písma (černě) v katastru města.

OU KEBLOV – očista odpadních kontejnerů v katastru obce.

OU MARŠOVICE – očista a obnova písma (zlato) na pomníku padlým a kamenném kříži v míst. části Strnadice.

OU TŘEBONÍN – očista, impregnace a obnova litiny (zlato) na kříži na místním hřbitově.