kraj Vysočina

Realizované zakázky pro obce a města kraje Vysočina v roce 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020:

ROK 2020

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM – očista a impregnace pískovcových soch ve městě.

MĚSTYS ČESKÁ BĚLÁ – očista, impregnace a obnova písma na pomníku padlým.

OU JIRATICE – očista, obnova písma, obnova litiny(zlatem) na kříži u místní kaple.

OU DOLNÍ VILÉMOVICE – očista, obnova písma, lepení desek a impregnace kamene na pomníku padlým. Obnova písma na pietní desce Jana Kubiše.

OU CHŘENOVICE – očista kříže na hřbitově. Očista kříže u OU. Očista pomníku padlým v obci.

OU KOZLANY – očista pomníku padlým a obnova písma na pomníku.

OU VESELÁ – očista a obnova písma na pomníku padlým. Očista a obnova litiny(zlato) na kříži u kostela. Očista, obnova písma a litiny (zlato) na kříži na místním hřbitově.

OU BŘEVNICE – očista a impregnace kamenného kříže v obci.

OU DOLNÍ HEŘMANICE – očista a spárování kamene pod křížem v místní části Oslava.

OU STRÁŽEK – očista, obnova písma (zlato), obnova litiny na kříži v Moraveckých Janovicích.

Očista a obnova písma na kříži v Meziboří.

OU KLUČOV – očista a obnova písma na pomníku padlým v obci.

OUBAČKOV – očista, obnova písma a fotografií vojáků na pomníku padlým v obci.

ROK 2019

MĚSTYS ČESKÁ BĚLÁ – očista a obnova písma na hrobě padlým občanům.

OU DALEČÍN – zlacení písma na nové vsazené desce umístěné na pomníku padlým.

OU TŘEBETICE – očista a obnova nápisu na kameni kříže umístěného na místním hřbitově.

OU PUKLICE – očista a obnova litinového kříže v místní části Studénky.

OU POZĎATÍN – očista a obnova písma (stříbro + stín + černění) na pomníku padlým v obci.

OU BALINY – očista a obnova litinového kříže v obci.

OU TELECÍ – obnova písma na skleněné desce na pomníku padlým I sv. válka. Očista a obnova písma (zlatem) na pomníku RADA TŘÍ.

MĚSTYS ÚSOBÍ – očista kamenného pomníku na návsi. Očista a obnova písma (zlatem) na pomníku obětem květnových dnů 1945 v obci.

Očista a zhotovení nové skleněné desky na hrobě sovětských vojínů z roku 1945 na místním hřbitově.

OU SKOROTICE – očista a obnova kříže v katastru obce a obnova kamene včetně obnovy písma pod Lípou Svobody ve Skoroticích.

OU VIDONÍN – očista a obnova písma (černě) na kříži v katastru obce a očista Božích muk v obci.

OU KNĚŽICE – očista žulového schodiště k místnímu kostelu.

OU KOROUHEV – očista odpadních kontejnerů v katastru obce Korouhev.

OU VÍTĚJEVES – očista opěrné zdi u autobusové zastávky v obci

OU PŘIBYSLAVICE – očista pomníku padlým a obnova písma zlatem.

Očista, obnova písma a litiny na pomníčku před obcí.

Obnova litinových křížů v katastru obce. Očista a obnova písma na hrobech farářů.

MĚSTO BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM – očista a impregnace sochy v ul. Hornická. Očista a impregnace Sochy matky v parku.

OU TŘESOV – očista pískovcového pomníku padlým v obci.

MĚSTYS STRÁŽEK – očista + obnova písma a litinového Krista v místní části Jemnice.

ROK 2018

OU – STOJČÍN – očista pomníku padlým, očista kamenného kříže.

OU – NOVÁ VES u NOVÉHO MĚSTA na MORAVĚ – očista pomníku padlým, očista kříže u kapličky, výroba a osazení nápisové desky do pískovcového pomníku Krista.

OU KALIŠTĚ – očista, impregnace kříže včetně sloupů, obnova litinového Krista ve stříbře v místní části Býkovec.

OU NOVÁ VES – očista, obnova písma a impregnace pomníku padlým.

OU LHÁNICE – očista, obnova písma a spárování pomníku padlým.

OU ROHOZNÁ – očista pomníku padlým.

OU KALHOV – očista pomníku padlým, obnova písma zlatem a očista kříže v obci.

OU NOVÁ VES (u Okříšek) – očista, impregnace a obnova písma (zlatem) na pomníku padlým. Dále výroba a montáž reliéfu T.G.M. na pomník padlým. Očista, impregnace a zhotovení skleněné desky na kamenný kříž v obci. Očista a zhotovení nové žulové nápisové desky padlému p. Svobodovi v lese v katastru obce.

OU LUČICE – očista kamenného kříže na místním hřbitově.

OU MARTÍNKOV – očista a obnova písma na hrobech významných osobností obce. Očista odpadních kontejnerů v obci.

OU URBANOV – očista, impregnace a obnova písma na pomníku padlým.

OU DOLNÍ HEŘMANICE – očista, impregnace a obnova písma (černě) na pomníku padlým v obci.

MĚSTYS VILÉMOV – očista a obnova písma včetně Krista na kříži v místní části Klášter.

OU ŽIROV – očista a následný nátěr eternitové střechy na místní kapličce.

OU HROZNATÍN – očista, impregnace a obnova letopočtů na křížích (4x) v katastru obce.

MĚSTO JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU:

- pomník Vacenovice : očista, impregnace a obnova písma.

- pomník Příložany : očista, impregnace a obnova písma.

- pomník Boňov : očista, impregnace.

- pomník Ratibořice : očista, impregnace a obnova písma.

- hrob O. Březiny : očista.

- pomník padlým na místním hřbitově : očista.

- hrob ruských vojáků (II sv. válka) : očista a obnova písma.

OU VÍDEŇ – očista a obnova litinového kříže v obci.

OU SOBÍŇOV – očista pomníků padlým (I. a II. sv. válka).

MĚSTYS BOHDALOV – očista, impregnace pomníku padlým. Očista, impregnace kamenného kříže u kostela. Očista a impregnace pomníku T. G. M. Očista kamenné podezdívky v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého.

OU TASOV – očista a impregnace pomníku. Očista a impregnace kamene pod křížem u kostela.

Očista, impregnace a obnova litinového kříže (zlatem) v obci.

OU HORNÍ DUBENKY – očista fasády na budově vodojemu. Očista a obnova písma na kamenném monolitu (Husitský pomník).

OU DALEČÍN – očista, impregnace a obnova písma (zlatem) na pomníku padlým v obci.

OU KOBEROVICE – očista a obnova litinového kříže v Lohenicích.

OU VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU – očista pomníku padlým v Hlávkově.

ROK 2017

OU ŽIROV – očista kamene a obnova litinového kříže (stříbro) v místní části Jel. Lhotky.

OU JILEM – očista, impregnace kamene a obnova písma na pomníku padlým.

OU TRPIŠOVICE – očista, obnova litiny, obnova písma na křížích v katastru obce.

OU SKOROTICE – očista pomníku padlým, obnova písma (zlato), očista kříže.

MĚSTYS LUKA NAD JIHLAVOU – očista pomníku padlým.

OU HORNÍ DUBENKY – očista odpadních kontejnerů v katastru obce.

OU KÁMEN – očista žulového kříže u kaple.

OU KLOKOČOV – očista pomníku pod Tisíciletou lípou.

OU POLESÍ – očista a obnova písma (zlato + stín) na pomníku padlým v obci, očista a obnova písma a litiny a kříži a Božích muk v katastru obce.

OU TIS – očista a obnova písma na pomníku padlým v obci, očista, impregnace a obnova písma na křížích v katastru obce.

MĚSTYS ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU – očista a obnova písma (zlato + černě) na pomníku padlým v místní části Vrtěžíř.

OU DUŠEJOV – obnova písma (zlato + stín) na žulových deskách usazených na budově místní sokolovny, očista kamene a obnova litinového kříže na návsi, očista a obnova písma na kamenném kříži u kostela.

OU KALIŠTĚ – očista kamene na pomníku padlým v obci.

OU NOVÁ BUKOVÁ – očista kamene na pomníku padlým a obnova písma (černě), očista kamene a obnova písma na pomníku u vjezdu do obce, očista kamene a obnova litinového kříže (stříbro), písma (černě).

ROK 2016

OU ROZSOCHY – očista pomníku padlým + obnova písma (stříbro).

OU OLŠÍ – očista a obnova mramorových křížů + obnova litin na křížích + obnova písma na pomnících (černě), vše v katastru obce.

OU VANŮVEK – očista a obnova křížů (vč. litiny) v katastru obce.

OU STRÁŽEK – očista žulových schodů a obnova písma na jednotlivých stupních schodů.

OU URBANOV – očista kamenného kříže + obnova písma (černě).

OU KRÁSNĚVES – očista kamenného kříže v obci.

OU OPATOV – očista 2x kamenné kříže, očista kamenné zdi okolo míst. hřbitova.

OU KOZLOV – očista pomníku padlým + obnova písma (stříbro), očista a obnova kamenných a litinových křížů – vše ve Vrbce, očista kamenné zdi okolo místního hřbitova.

OU VÍCENICE – očista a obnova písma (stříbro) na pomníku padlým, očista a obnova litiny na kříži v obci.

OU SLOUPNO – očista a obnova pískovcového kříže v obci.

OU DUDÍN – očista a obnova písma (černě) včetně velkého znaku na pomníku padlým v obci.

OU SKOROTICE – očista pomníku padlým, obnova písma na pomníku (/zlato + stín), impregnace pomníku.

OU HORNÍ DUBENKY – očista pomníku padlým, obnova písma (černě) na pomníku.

OU VĚŽNÁ – očista a obnova litinového kříže v míst.č. Brná.

ROK 2015

OU LUČICE – očista pomníku padlým + obnova písma (zlato+ stín).

MĚSTYS VILÉMOV – očista pomníku padlým na náměstí a v Klášteře + obnova písma (zlato, stříbro, černě), obnova 2x litinové kříže.

OU HVĚZDOŇOVICE – očista a obnova písma (zlatem) na pomníku padlým.

OU KŘEŠÍN – očista a obnova písma na pomníku padlým.

OU VEPŘOVÁ - očista mramorových desek + obnova písma (černě), očista kamenných křížů v obci.

OU KOZLOV – očista 3x kamenný kříž v katastru obce, obnova litiny na křížích.

OU JEŽOV – obnova a očista 3x kříže (zlato + stříbro) v katastru obce.

MĚSTO ČERNOVICE – očista pomníku padlým + obnova písma (zlato + stín), očista a renovace litinového kříže, vše ve Svatavě.

OU PAVLOV – očista pomníku padlým – I. a II. sv. válka + obnova písma černě, očista 3x kříže.

OU RADOSTÍN – očista pomníku padlým.

OU MICHALOVICE – očista pomníku padlým, očista kamenných křížů, očista střechy na budově hasič. zbrojnice.

OU KŘEČ – očista pomníku padlým + obnova písma (zlato + stín), očista pomníku (poslední husitský boj).

OU DALEŠICE – očista pomníku padlým.

OU UJČOV – očista pomníku padlým v obci.